Menu

Hisham

 • 2 Days of training
 • E-Certificate of Completion
 • E-Training manual
 • HRDF Certified & Claimable

Kepentingan Program

 • Memahami konsep Akaun yang perlu di bayar dan Akaun yang perlu di terima
 • Mahir tentang definisi akaun-akaun tersebut dalam perjalanan syarikat, peranan, kepentingannya
 • Boleh membezakan kedua dua akaun dengan jelas, tepat dan betul
 • Melihat kesan terus akaun-akaun tersebut di dalam Penyata kira kira untung rugi dan Imbangan  ASET dan LIABILITI
 • Membaca dan faham bagaimana untuk mentakrifkan kedudukan akaun-akaun tersebut jika di bandingkan dengan prestasi kewangan syarikat dan industri.

Siapa Yang Perlu Hadir Program Ini

Semua eksekutif dan kerani kanan akaun, pekerj baru di jabatan akaun & kewangan. Pegawai latihan akaun, Pengurus Akaun. Pengurus di jabatan lain Syarikat yang perlu memebat keputusan kewangan bagi syarikat. Semua yang terlibat dalam Jabatan Akaun dan Kewangan.

Methodologi

Kursus akan di kendalikan dalam sessi  interaktif dan semua bahan Kursus akan di sediakan untuk Peserta.  Projek Berkumpulan akan di gunakan, di samping penilaian projek individu. Pengajian Kes terdahulu akan di laksanakan secara woksyop .

Sessi soal jawab akan di buka di setiap hujung topic/modul untuk memastikan peserta faham dan dapat menjiwai konsep dan isu isu yang di bincangkan.  Pelatih juga akan berkongsi pengalaman dan pengetahuan dalam topik ini untuk menambahkan lagi pemahaman dan appresiasi  permasaalahan.

Modul Krusus

 • Modul 1: Pengenalan Akaun dan Kewangan, Aset dan Liabiliti klassifikasi
 • Modul 2: Akaun yang Perlu Dibayar
 • Modul 3: Akaun yang Perlu Diterima
 • Modul 4: Penyata Kewangan Syarikat

Contact us for more information

LOGIN

Login with your social account

or

Don’t have an account with us?

Edit Profile

FREE FOR LIFE

Sign Up to Bookmark your Favourite Course
or Request for a Quotation instantly

Sign in with your social account

or

By signing up, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy

Have an account with us already?